Anglicky No problem

Na této stránce najdete materiály, které jsem vytvořil k výuce angličtiny.

Videa an YouTube, ve kterých se naučíte gramatiku, užitečná slovní spojení, frázová slovesa a taky idiomy.

Materiály zdarma ke stažení

100 nepravidelných sloves v 1000 větách

V PDF najdete často používaná a užitečná NEpravidlená slovesa. U sloves je uvedený jejich význam a také předložkové vazby a další příklady použití. Slovesa v příkladových větách jsou v těchto časech: přítomný, minulý a předpřítomný prostý a průběhový a budoucí čas will a going to.

Zde si můžete PDF soubor stáhnout.

200 pravidelných sloves a 1200 vět

V PDF najdete často používaná a užitečná pravidlená slovesa. U sloves je uvedený jejich význam a také předložkové vazby a další příklady použití. Příkladové věty jsou v přítomném čase prostém a průběhovém a v minulém čase prostém. Uvádím příklady jen v těchto třech časech, neboť se domnívám, že pro studenty je to přístupnější a hlavně na začátku srozumitelnější. 

Zde si můžete PDF soubor stáhnout.

99 idiomů slovem i obrzaem

Co je to IDIOM? Zabít dvě mouchy jednou ranou. To je třeba idiom. Jsou to ustálená spojení, která často nelze přeložit doslova a mají svůj specifický význam. Další idiom je třeba: It's going to the dogs (Jde to do kytek.).

Poslechová cvičení

English Audio Exercises 2

177 cvičení a 4 hodiny 52 minut audionahrávky mp3

English Audio Exercises 2 - jsou doplňková audio cvičení určená k procvičování přítomného času prostého a obsahují: více jak 1 400 vět a větných spojení, z toho více jak 900 otázek, z toho téměř 600 otázek musíte vytvořit, a na dalších více jak 300 otázek, musíte reagovat, v ostatních cvičeních tvoříte nebo měníte věty, obsahují rozsáhlou praktickou slovní zásobu, cvičení jsou doprovázena překladem, všechna cvičení jsou nahrána v mp3.

Přelož si 1000 vět

přítomný čas prostý

Přelož si 1000 vět do angličtiny v přítomném čase prostém. Procvičuj pořádek slov, gramatiku, předložky a výslovnost. Doplňující cvičení k English Audio Exercises 2. Cvičení si můžete stáhnout v PDF a k dispozici jsou rovněž audio soubory Mp3.

Poslechová cvičení

English Audio Exercises 1

 

Jednoduchá cvičení pro začátečníky. Procvičte si základní gramatiku, poslouchejte výslovnost a učte se základní slovní zásobu.